АРХИВА ЧАСОПИСА ПЕДАГОГИЈА

2014. година

ПЕДАГОГИЈА број 1……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 2…...pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 4……pdf

 

2015. година

ПЕДАГОГИЈА број 1……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 2……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 4……pdf

 

2016. година

ПЕДАГОГИЈА број 1……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 2…...pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 4……pdf

 

2017. година

ПЕДАГОГИЈА број 1……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 2……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 4……pdf

 

2018. година

ПЕДАГОГИЈА број 1……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 2……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3……pdf
ПЕДАГОГИЈА број 4……pdf

 

2019. година

ПЕДАГОГИЈА број 1…..  pdf
ПЕДАГОГИЈА број 2…… pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3…… pdf
ПЕДАГОГИЈА број 4…… pdf

 

2020. година

ПЕДАГОГИЈА број 1-2…..  pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3…… pdf
ПЕДАГОГИЈА број 4…… pdf

 

2021. година

ПЕДАГОГИЈА број 1-2…..  pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3-4…… pdf

 

2022. година

ПЕДАГОГИЈА број 1-2…..  pdf
ПЕДАГОГИЈА број 3-4…… pdf

 

2023. година

ПЕДАГОГИЈА број 1-2…..  pdf

Упутство за ауторе

Упутство за ауторе можете преузети у пдф-у!

 

Часопис Педагогија отворен је за оригиналне и прегледне чланке који се тематски односе на поље васпитања и образовања, од раног узраста до трећег доба. Часопис излази од 1946. године.

Позивамо младе истраживаче, наставнике факултета у Србији и иностранству да постану наши сарадници.

 • Часопис објављује чланке на српском и енглеском језику. Излази на латиничком писму.
 • Радови могу имати највише 40.000 словних места без прореда. Уредништво може да донесе одлуку да се објави и дужи рад.
 • Рад оцењују два рецензента, која не знају идентитет аутора рада.
 • Часопис излази 4 пута годишње:

број 1 − у периоду до 15. априла; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 1. марта

број 2 − у периоду до 15. јула; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 1. маја

број 3 − у периоду до 1. октобра; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 15. августа.

број 4 − у периоду до 31. децембра; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 1. новембра.

 • Аутори достављају радове електронским путем на адресу: forumpedagoga@gmail.com
 • Техничке карактеристике радова: Microsoft Word, страница А4 формата, латиничко писмо, фонт Times New Roman, величина слова 11, проред 1.5.
 • У посебном документу аутори треба да доставе следеће податке: име, презиме и средње слово, датум рођења, назив институције у којој раде. Апстракт не сме да садржи више од 1000 словних места без прореда.
 • Главни наслови пишу се малим словима (болд), поднаслови малим словима (курзив), позиционирани лево.
 • Без обзира на карактер рада (прегледни или изворни), рад треба да садржи наслов, апстракт, до 5 кључних речи, увод, садржај структуиран у логичке целине са одговарајућим поднасловима, закључак и литературу.
 • Уколико рад садржи табеле, оне треба да су дате у Word-у; уколико садржи графиконе, они треба да су дати у програму који је компатибилан са Word-ом, тако да је могуће њима даље манипулисати – смањивати, повећавати и сл.

 

Литература у тексту

 • У раду се имена страних аутора пишу у српској транскрипцији, на пример: Шон (Shoon, 1998).
 • У позиву на рад са два или три аутора, наводе се сви аутори, на пример (Трајковић и Тодоров, 2016).
 • У позиву на рад са преко три аутора, наводи се презиме првог и сарадници, на пример:

(Мијановић и сар., 2016), односно (Beachum, ет ал.).

 • У позиву на рад са преко три аутора, наводи се презиме првог и сарадници, на пример:
 • (Мијановић и сар., 2016), односно (Beachum, ет ал.).
 • У позиву на више радова различитих аутора, аутори се наводе абецедним редом.
 • У позиву са ознаком стране (цитат или парафраза) користи се следећа форма (Мацура, 2016: 13).

 

Литература

 • Референце које се наводе у раду морају да се нађу и у списку литературе.
 • Уколико чланак има ДОИ број, он се обавезно наводи.
 • Монографија: Skidmore, P. (2004). Inclusion: the dynamic of school development. Maidenhead: Open University Press..
 • Чланак у часопису: Lynch, K., & Baker, J. (2005). Equality in education: an equality of condition perspective. Theory and Research in Education, 3 (4), 131–164.
 • Поглавље у књизи, чланак у зборнику радова: Villa, R. A. & Thousand, J. S. (2005).

Organizational supports for change toward inclusive schooling. In R. A.Villa & J. S.Thousand (Eds.), Creating an Inclusive School (2nd ed.) (pp. 57−81). Alexandria: ASCD.

 • Документа: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Онлине референца: поред осталог наводи се датум и www адреса.
 • Магистарске/мастер тезе и докторске дисертације: Максимовић, А. (2012). Конкретизација циљева васпитања и образовања кроз наставни програм и процес. Одбрањена на Филозофском факултету универзитета у Београду.

 

Молимо ауторе да поштују етичке стандарде научноистраживачког рада и да доставе Изјаву аутора којом потврђују да је рад аутентично научноистраживачко остварење и да није објављиван.

РЕДАКЦИЈА

 

Педагогија – часопис Форума педагога

 

 

 

Педагогија

часопис Форума педагога

 

 

 

 

Часопис излази од јула 1946.године под називом Савремена школа-часопис за педагошка питања, а од 1963. Године под садашњим називом Педагогија.

 

Министарство на науку, технологију и развој Републике Србије, решењем бр. 413-00-356/2001-01 od 26.07.2001. год. оценило је да је часопис Педагогија од посебног интереса за науку.

 

Часопис излази уз финансијску помоћ Министарства просвете и науке Републике Србије.

 

Претплатите се на часопис ПЕДАГОГИЈА

Уплатом на текући рачун 205-21100-32 Форума педагога

Змаја од Ноћаја 10/1

11 000 Београд

тел. 011 2629 903

у износу од 3000,00 дин. бићете претплаћени на четири броја часописа Педагогија која излазе током календарске године.