Педагогија – часопис Форума педагога

 

 

 

Педагогија

часопис Форума педагога

 

 

 

 

Часопис излази од јула 1946.године под називом Савремена школа-часопис за педагошка питања, а од 1963. Године под садашњим називом Педагогија.

 

Министарство на науку, технологију и развој Републике Србије, решењем бр. 413-00-356/2001-01 od 26.07.2001. год. оценило је да је часопис Педагогија од посебног интереса за науку.

 

Часопис излази уз финансијску помоћ Министарства просвете и науке Републике Србије.

 

Претплатите се на часопис ПЕДАГОГИЈА

Уплатом на текући рачун 205-21100-32 Форума педагога

Змаја од Ноћаја 10/1

11 000 Београд

тел. 011 2629 903

у износу од 3000,00 дин. бићете претплаћени на четири броја часописа Педагогија која излазе током календарске године.