Entries by

АРХИВА ЧАСОПИСА ПЕДАГОГИЈА

2014. година ПЕДАГОГИЈА број 1……pdfПЕДАГОГИЈА број 2……pdfПЕДАГОГИЈА број 3……pdfПЕДАГОГИЈА број 4……pdf   2015. година ПЕДАГОГИЈА број 1……pdfПЕДАГОГИЈА број 2……pdfПЕДАГОГИЈА број 3……pdfПЕДАГОГИЈА број 4……pdf   2016. година ПЕДАГОГИЈА број 1……pdfПЕДАГОГИЈА број 2……pdfПЕДАГОГИЈА број 3……pdfПЕДАГОГИЈА број 4……pdf   2017. година ПЕДАГОГИЈА број 1……pdfПЕДАГОГИЈА број 2……pdfПЕДАГОГИЈА број 3……pdfПЕДАГОГИЈА број 4……pdf   2018. година ПЕДАГОГИЈА број 1……pdfПЕДАГОГИЈА број 2……pdfПЕДАГОГИЈА […]

Упутство за ауторе

Упутство за ауторе можете преузети у пдф-у!   Часопис Педагогија отворен је за оригиналне и прегледне чланке који се тематски односе на поље васпитања и образовања, од раног узраста до трећег доба. Часопис излази од 1946. године. Позивамо младе истраживаче, наставнике факултета у Србији и иностранству да постану наши сарадници. Часопис објављује чланке на српском […]

Педагогија – часопис Форума педагога

      Педагогија часопис Форума педагога         Часопис излази од јула 1946.године под називом Савремена школа-часопис за педагошка питања, а од 1963. Године под садашњим називом Педагогија.   Министарство на науку, технологију и развој Републике Србије, решењем бр. 413-00-356/2001-01 od 26.07.2001. год. оценило је да је часопис Педагогија од посебног интереса […]

Педагошка енциклопедија

Педагошка енциклопедија на ком Форум педагога ради већ низ година изузетно је крупан подухват од националног значаја. На овом послу је ангажовано више десетина научних радника који делају на различитим факултетима, институтима и другим важним институцијама.