ДОБРО ДОШЛИ НА САЈТ ФОРУМ ПЕДАГОГА!

Форум педагога је научно-стручна асоцијација педагога Србије, основана на неодређено време ради остваривања заједничких и посебних интереса у области унапређивања педагошке науке и праксе. Форум педагога је правни и програмски настављач рада Савеза педагошких друштава Југославије (2003.), као и Форума педагога Србије и Црне Горе (2006.)