Педагогија – часопис Форума педагога

 

 

 

Педагогија

часопис Форума педагога

 

 

 

 

Часопис излази од јула 1946.године под називом Савремена школа-часопис за педагошка питања, а од 1963. Године под садашњим називом Педагогија.

 

Министарство на науку, технологију и развој Републике Србије, решењем бр. 413-00-356/2001-01 od 26.07.2001. год. оценило је да је часопис Педагогија од посебног интереса за науку.

 

Часопис излази уз финансијску помоћ Министарства просвете и науке Републике Србије.

 

Претплатите се на часопис ПЕДАГОГИЈА

Уплатом на текући рачун 205-21100-32 Форума педагога

Змаја од Ноћаја 10/1

11 000 Београд

тел. 011 2629 903

у износу од 3000,00 дин. бићете претплаћени на четири броја часописа Педагогија која излазе током календарске године.

 

 

 

 

 

Педагошка енциклопедија

Педагошка енциклопедија на ком Форум педагога ради већ низ година изузетно је крупан подухват од националног значаја. На овом послу је ангажовано више десетина научних радника који делају на различитим факултетима, институтима и другим важним институцијама.